Trang Andaman

ตรัง,อันดามัน,ชายฝั่งอันดามัน,เที่ยวตรัง

Ads

Andadugong. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

โพสต์แนะนำ

ลักษณะเปลือกโลกใต้ท้องทะเล

  ใต้พื้นทะเลอันดามันนั้นเป็นรอยต่อเขตแดนของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่สองแผ่นนั่นคือ แผ่นพม่าและจาซันดาซึ่งเชื่อกันว่าแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นนี้แ...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Blog Archive

ดูรีวิวจังหวัดตรัง

29 พฤษภาคม 2560

การอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน

18:33
แหล่งน้ำและป่าไม้เป็นของคู่กัน เนื่องจากความอุมสมบูรณ์ของป่าไม้และพืชพรรณหลากชนิดจะเป็นพื้นที่แฉะชื้นและมีน้ำซึ่งเป็นแหล่งอาศัย และแห...

26 พฤษภาคม 2560

สิบหกปีอ่าวมาหยาและเดอะบีช

12:43
เมื่อปี 2544 กรมอุทยานได้อนุญาตให้กองถ่ ายทำหนังฮอลลีวูด เข้าทำการถ่ายทำภาพยนต์ในพื้นที่ บริเวณอ่าวมาหยา ซึ่งชาวบ้านไม่ได้คัดค้านเกี่ ...

11 พฤษภาคม 2560

วิถีชุมชนมุสลิมตรัง

23:09
วิถีชีวิตชาวชนบทไทยในอดีตส่วนใหญ่จะมีความผูกพันอยู่กับเครือญาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ศาสนา ศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้...

26 เมษายน 2560

เด็ก(สมัยก่อน)จ้าวคารม

15:00
คำร้อยแก้ว ร้อยกรองของเด็กสมัยก่อน มีคำ วลีและประโยคกาพย์กลอนอย่างไม่เป็นทางการมากมายที่เด็กชนบททางภาคใต้บางพื้นที่มักนำมากล่าวกันในโอก...

19 เมษายน 2560

สั่งลูก สอนหลาน

15:29
ในอดีตมีเรื่องแปลกประหลาดมากมายที่เล่าสืบต่อกันมา สำหรับผู้ใหญ่นั้นดูจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับเด็กๆแล้วเรื่องเล่าแต่ละเรื่องนั้นมักทำ...

12 เมษายน 2560

ลักษณะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน3-ลักษณะทางสมุทรศาสตร์

03:28
อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ลักษณะชายฝั่ง ลักษณะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวลงหรือจ...

8 เมษายน 2560

ลักษณะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน2-ภูมิอากาศ

04:15
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลทาให้มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoo...

7 เมษายน 2560

ลักษณะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน1

23:48
ภาพ:อ่าวไร่เล จังหวัดกระบี่ โดย Andadugong กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา ...

5 เมษายน 2560

คำมาเลย์ที่ยังใช้อยู่ในจังหวัดตรัง

15:35
ภาษามลายูกลางเป็นภาษาที่คนรุ่นปู่ย่า ตายาย ใช้สนทนากันในหมู่บ้านชายทะเลและหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดตรัง(กันตัง สิเกา ย่านตาขาว และอำเภอปะเหล...