Cultural

ศิลปวัฒนธรรม

เหตุฉุกเฉินทางทะเล มีอะไรบ้าง?

มิถุนายน 14, 2564
สถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลมีหลากหลายกรณีซึ่งสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ครับ 1. กรณีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SAR) ได้แก่ คนประ...
0 Comments
Read
ขับเคลื่อนโดย Blogger.