ในโก่ย Nai Koy อยู่ที่ไหน?


View Larger Map

ในโก่ย คือชื่อของคลองๆหนึ่งซึ่งกว้างประมาณเรือ 2 ลำจอดคู่กันและมีความยาว 5 ก.ม.โดยประมาณ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศน์ชายฝั่งซึ่งสองฝั่งคลองจะเป็นป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง มีต้นลำพูมากมาย และยังมีลิงชายเลน นกปังกะและสัตว์นํ้าในลำคลองมากมาย เพราะสายนํ้ากร่อยในคลองนี้เป็นทั้งเส้นทางออกทะเล และ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลด้วย  คลองในโก่ย ( Nai Koy canal ) นี้ตั้งอยู่ใน ต.ขอนคลาน อ.ท่งหว้า จ.สตูล ซึ่งเป็นชี่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาตั้งแต่โบราณ ในโก่ยที่ว่านี้เป็นคลองที่เชื่อมต่อไปยัง ต.ท่าศิลา อ.เดียวกัน เเละไปยัง อ.ละงู

สิ่งที่สำคัญของในโก่ยคือเป็นคลองที่ต้องใช้ความชำนาญในการขับเรือค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการเดินทางกรณีนํ้าใหญ่่(นํ้าข้างขึ้นหรือนํ้าขึ้น)เพราะเมื่อเข้าไปเเล้วมีเเยกหลายเเยกเเละคลองเล็กๆอีกมากมายเเต่ทางเส้นหลักจริงๆใช้เพียงเส้นเดียวเท่านั้นเเละเเคบมากๆเเคบถึงขนาดว่าเรือเเล่นสวนกันได้เพียง 2 ลำเท่านั้น นี้คือสาเหตที่ต้องใช้ความชำนาญและความเร็วเป็นหลักเพราะถ้าช้าหรือหลงทางเเน่นอนก็จำเป็นต้องรุน(เข็น)หรือไม่ก็ค้างคืนที่นั่นเลย ส่วนกรณีนํ้าตาย (นํ้าข้างเเรม) ไม่ต้องกังวลเพราะนํ้าจะอยู่จะอยู่ในระดับเรือเดินได้ตลอด คนเฒ่าคนแก่ผู้ชำนาญพื้นที่ได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นเราใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางไปเยี่ยมพี่น้อง ญาติมิตรในหมู่บ้านอื่นๆ มากกว่าทางบก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีเรือใช้กันหลายหลังคาเรือน ความชำนาญที่กล่าวถึงคือการมีเทคนิค ทักษะในการหลบหลีกกิ่งไม้ข้างคลอง และการรู้จังหวะของเรือ นํ้าและรู้เวลาเพราะถ้าขืนขับเรือเรื่อยๆ ช้าๆ ร้องเพลงลูกทุ่งของสายัณห์ สัญญาอยู่ก็คงโดนภรรยาด่าแน่นอนเมื่อกลับไปถึงบ้าน หรือไม่ก็ต้องนอนค้างแรมให้ยุงป่าชายเลนขบ(กัด)กันแน่นอน เพราะคงเข็นเรือกันนานกว่าจะนำปลากลับบ้านได้ พูดถึงไตแรก(แต่ก่อน)แล้วลำบากพอสมควร...

hackingfamily.com


 เรือ นอกจากจะใช้เดินทางแล้วยังเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพประมงของชาวบ้านด้วย เพราะถ้าไม่มีสวนยางก็ต้องมีเรือเอาไว้ออกทะเลหาปลามาเลี้ยงสมาชิกในครัวเรือน เรือของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เรือหางยาวขนาดเล็กไม่กี่ตัวกง แล่นได้ไม่ไกลเหมือนเรืออวนพาณิชย์ของนายทุนและสัตว์นํ้าที่จับได้มาก็น้อยตามกำลังทุน ดังนั้นจึงขอฝากถึงพี่น้องที่ทำงานเรือทุกคนว่า ให้ช่วยกันรักษาป่าชายเลนกันให้ดี อย่าตัดกันหมดเพราะธรรมชาติที่สวยงามนั้นต้องมีความสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ทำมาหากินของลูกหลานต่อไป

เขียนเล่าเรื่องโดย บังหมาด ขอนคลาน( คนบ้านๆ )

หมายเหตุ: นํ้าใหญ่ (นํ้าข้างขึ้น)
นํ้าตาย (นํ้าข้างเเรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.