ทะเลอันดามัน Andaman Sea 3

ทะเลอันดามัน ตอนที่ 3
การใช้ประโยชน์จากทะเลอันดามัน

ทะเลอันดามันเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทางทะเลอันมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีท่าเรือประเภทต่างๆ รองรับอยู่ในหลายพื้นทีเช่น ท่าเรือสินค้า ท่าเรือประมง และท่าเรือโดยสารข้ามฟาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันของไทยมีท่าเรือรองรับอยู่ประมาณ 125 ท่า ส่วนใหญ่เป็นท่าเรือประมง 77 ท่า ท่าเรือสินค้าอื่นๆ 11 ท่า และมีท่าเรือโดยสารข้ามฟากประมาณ 37 ท่า ในส่วนของเรือพาณิชย์ซึ่งใช้ทะเลอันดามันเขตไทยในการขนส่งสินค้าเข้าออกในปี 2540-2546 โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 9,000 ลำ โดยมีสินค้าประเภทต่างๆเช่น น้ำมัน ยางพารา ยิบซั่ม ถ่านหิน อาหารทะเล และสินค้าเบ็ตเตล็ด เป็นต้น พื้นที่ชายทะเลของไทยฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่ปากน้ำกระบุรี จังหวัดระนองติดกับเขตพม่าไปจนถึงจังหวัดสตูลติดชายแดนมาเลเซียมีความยาวประมาณ 937- 1,801 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งมีชีวิตและทรัพยากรไม่มีชีวิต จึงเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารทะเล ฯลฯ

การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพื้นที่โดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย จังหวัดระนอง มีพื้นที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร จังหวัดพังงา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตรจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร จังหวัดตรัง มีพื้นที่ 4,941.439 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดสตูลมีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร

การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ กิจกรรมดำน้ำตื้น(Snorkel: การลอยตัวชมปลาและแนวปะการังที่ความลึกไม่เกิน 2 เมตร) กิจกรรมดำน้ำลึก(Diving: ที่ระดับความลึกมากกว่า 2 เมตร) กิจกรรมการเดินใต้ท้องทะเล(Sea-Walker) เช่นที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมพักผ่อนชายหาด การชมหมู่บ้านชาวเล กิจกรรมล่องเรือ กิจกรรมดูนก การไต่ปีนเขา การตั้งแคมป์ กิจกรรมเดินป่า เช่นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล การชมทิวทัศน์จุดชมวิว เช่น แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวเขากะตะ จุดชมวิวเขาขาดที่ภูเก็ต การเล่นวินด์เซิร์ฟและการแล่นใบ เช่นที่ภูเก็ต และเกาะกระดานจังหวัดตรัง กิจกรรมการตกปลา ฯลฯ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบได้สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลโดยในปี 2549 รายได้จากการท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดอันดามันมีกว่า 127,034.64 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.