ประวัติภูเก็ต

ประวัติโดยย่อ

อาณาจักรโบราณ
  แต่เดิมภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงค์(ประมาณก่อนศตวรรษที่ ๗)ซึ่งศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช และอาณาจักรศรีวิชัย(ประมาณพ.ศ.๑๒๐๒)
สมัยสุโขทัย
  เมืองถลางขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า
สมัยอยุธยา
  มีชาวฮอลันดา(เนเธอร์แลนด์) ชาวฝรั่งเศส และชาวโปรตุเกสเข้ามาในเกาะและได้สร้างสถานที่พักเก็บสินค้าที่รับซื้อจากเมืองถลาง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เกิดเหตุการณ์พม่าบุกสยามเพื่อทำลายกรุงรัตนโกสิทร์ โดยมีพระเจ้าปดุงเป็นกษัติย์พม่าได้แบ่งทัพพม่าออกเป็นเก้าทัพเพื่อโจมตีเมืองต่างๆในอาณาจักรสยามรวมทั้งเมืองถลาง โดยพม่าจัดทัพเรือพล ๓๐๐๐ คนเข้าตีเมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วป่าและเมืองถลางซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลางเพิ่งถึงแก่อนิจกรรมและยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองขึ้นมาแทน ท่านผู้หญิงจัน(ภรรยา)และคุณมุก(น้องสาว)ได้รวบรวมกำลังพลทำการต่อสู้กับพวกพม่าจนได้ชัยชนะในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๓๒๘(ในประวัติศาสตร์ตรังกล่าวว่าที่เกาะลิบงเป็นที่นัดหมายรวมพลของเพื่อไปช่วยเหลือเมืองถลาง)ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงรวบรวมหัวเมืองแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกตั้งเป็นมลฑลภูเก็ต ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๗๖ ได้ยกเลิกระบบมลฑลเทศาภิบาลและเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งปัจจุบัน
กลุ่มคนกลุ่มแรกในเกาะนี้ ได้แก่ ชาวจีน ชาวมลายู และชาวไทย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประวัติสงครามเก้าทัพ  ประวัติตรัง  ประวัติระนอง  ประวัติเมืองไชยา  ประวัติพังงา  ประวัติกระบี่  ญี่ปุ่นขึ้นเมือง  ประวัติศาสตร์ประเทศไทย 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.