สิบหกปีอ่าวมาหยาและเดอะบีช


เมื่อปี 2544 กรมอุทยานได้อนุญาตให้กองถ่ายทำหนังฮอลลีวูด เข้าทำการถ่ายทำภาพยนต์ในพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา ซึ่งชาวบ้านไม่ได้คัดค้านเกี่ยวกับการถ่ายทำ แต่ชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ คัดค้านการปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาด เนื่องจากกองถ่ายต้องมีการขุดพื้นที่ชายหาดบางส่วนเพื่อปลูกต้นมะพร้าวให้มีทิวทัศน์ตรงกับสภาพแวดล้อมที่นักเขียนนวนิยายชาวอังกฤษได้บรรยายไว้ ดังนั้น การปรับภูมิทัศน์ดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของอ่าวมาหยาให้ต่างออกไปจาดความเป็นจริง เยาวชนในท้องถิ่นออกมารณรงค์ต่อต้านเพื่อให้ทางกรมอุทยานทบทวนการให้อนุญาตดังกล่าว แต่ดูเหมือนว่าการคัดค้านของชาวบ้านในครั้งนั้นล้มเหลว ซึ่งทางค่ายหนัง Twenty Century Fox ยังคงสามารถกระทำการเหล่านั้นต่อไปจนสำเร็จ แม้ว่าภาพที่ฉายออกมาในภาพยนต์จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามตาม plot ของเรื่อง แต่เนื้อหาทางสังคมนั้นก็ยังคงเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ เรื่องยาเสพติด และการคอร์รัปชั่นของข้าราชการไทย ในส่วนของเนื้อหานั้น ดูจะบ่งบอกได้ถึงทัศนคติในเชิงลบของคนตะวันตกที่มีต่อเอเซียและประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามหนังก็ยังคงสะท้อนมุมมองด้านปัญหาสังคมไทยบางประการที่ยังมีอยู่ทั้งในโลกมายาและโลกของความเป็นจริงนั่นคือ อำนาจทางการเมืองมักผูกโยงอยู่กับอำนาจของกลุ่มทุนเสรีนิยม ซึ่งน้อยครั้งมากที่ชาวบ้านจะสามารถคัดค้านและรักษาประโยชน์ของชุมชนและของชาติได้ ดังนั้นบทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่ทบทวนและย้ำเตือนผู้มีอำนาจเซ็นให้หันมาฟังเสียงและสนใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นครับ

บทความเก่าได้นำเสนอไว้ว่า ชาวบ้านและ NGOs ประท้วงการถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The Beach (พ.ศ.2544)ของค่ายหนัง Twenty Century Fox ค่ายหนังอเมริกันที่เข้ามาขออนุญาตกรมอุทยานในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดอ่าวมาหยาให้ตรงตามลักษณะของเรื่องราวในภาพยนต์ โดยอ้างว่าเพื่อให้อ่าวมาหยาเป็นที่รู้จักโดยใช้สื่อบันเทิงภาพยนต์เป็นตัวช่วยในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แต่ความจริงแล้วอ่าวมาหยาเป็นพื้นที่ที่ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว  ส่วนหนังนั้นแค่เป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคกล่าวถึงสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหนังที่ไม่ได้สอดคล้องกับบริบทความจริงของพื้นที่เลยแม้แต่น้อย

อ่านเรื่องราวบทความเก่าจากคอลัมน์ในเว็บไซต์ของมุลนิธิสืบฯ สิบกว่าปีมาแล้วที่การเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านนักอนุรักษ์กับระบบทุนนิยมและข้าราชการบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น (ดู Links บทความด้านล่าง)

 ทำหนังไมว่าแต่อย่าทำลายธรรมชาติ
 หนึ่งปีอ่าวมาหยาและเดอะบีช

อ่าวมาหยาติดหนึ่งในสถานที่สวยงามน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.