ตารางเที่ยวบินไปกลับตรังกรุงเทพ

Real time flights

ท่าอากาศยานตรังมี 3 สายการบินให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างตรังและกรุงเทพฯ ดังนี้

เที่ยวบินกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)/จังหวัดตรัง

สายการบินนกแอร์ Nok Air
ขาออกจากสนามบินดอนเมือง - สนามบินตรัง

07:30 (DMK) เดินทางถึงตรัง 08:50 ระยะเวลา 1ชม.20นาที (ตลอดสัปดาห์)
16:00 (DMK) เดินทางถึงตรัง 17:20 ระยะเวลา 1ชม.20นาที (ตลอดสัปดาห์)

ขาออกจากสนามบินตรัง - ดอนเมือง
09:20 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 10:40 ระยะเวลา 1ชม.20นาที (ตลอดสัปดาห์)
18:05 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 19:25 ระยะเวลา 1ชม.20นาที (ตลอดสัปดาห์)
.......................................
 สายการบินไทยแอร์เอเซีย Thai Air Asia
ขาออกจากสนามบินดอนเมือง - สนามบินตรัง
07:55 (DMK) เดินทางถึงตรัง 09:15 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)
13:00 (DMK) เดินทางถึงตรัง 14:25 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)
14:25 (DMK) เดินทางถึงตรัง 15:50 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)
16:50 (DMK) เดินทางถึงตรัง 18:05 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)

ขาออกจากสนามบินตรัง - ดอนเมือง
09:45 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 11:05 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)
14:55 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 16:15 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)
16:20 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 17:40 ระยะเวลา 1ชม.20 นาที (ตลอดสัปดาห์)
18:40 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 19:55 ระยะเวลา 1ชม.15 นาที (ตลอดสัปดาห์)
.....................................
สายการบินไทยไลออนแอร์ Thai Lion Air
ขาออกจากสนามบินดอนเมือง - สนามบินตรัง
09:45 (DMK) เดินทางถึงตรัง 11:10 ระยะเวลา 1ชม.25 นาที (ยกเว้นวันจันทร์)
10:00 (DMK) เดินทางถึงตรัง 11:10 ระยะเวลา 1ชม.10 นาที (เฉพาะวันจันทร์)
17:15 (DMK) เดินทางถึงตรัง 18:40 ระยะเวลา 1ชม.25 นาที (ตลอดสัปดาห์)
ขาออกจากสนามบินตรัง - ดอนเมือง
11:45 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 13:10 ระยะเวลา 1ชม.25 นาที (ตลอดสัปดาห์)
19:10 (TST) เดินทางถึงดอนเมือง 20:35 ระยะเวลา 1ชม.25 นาที (ตลอดสัปดาห์)


Source by  donmueang.airportthai.co.th/flights

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.