แม่น้ำตรัง

Trang,Kantang,river
แม่น้ำตรังตอนล่าง อ.กันตัง
แม่น้ำสายสำคัญของตรังมี 2 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำปะเหลียนและ แม่น้ำตรัง- แม่น้ำตรัง เป็นแม่น้ำสายสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง มีความยาวประมาณ123 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 30-50 เมตร ซึ่งบริเวณที่มีความกว้างมากที่สุดของแม่น้ำตรังจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นน้ำกร่อย เนื่องจากเป็นปากแม่น้ำทะเลตรัง ส่วนแม่น้ำตรังตอนบนจากอำเภอเมืองตรังไปจนถึงอำเภอทุ่งสงนั้นจะเป็นน้ำจืด ต้นกำเนิดของแม่น้ำตรังคือเทือกเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาพนมเบญจาในเขตจังหวัดกระบี่ และเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง แม่น้ำสายนี้จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับผืนป่า ลำธาร คลอง และน้ำตกต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และกระบี่

เทือกเขาด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากน้ำตกโยง ในอำเภอทุ่งสงและจากเทือกเขาพนมเบญจาในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตลอดจนสายน้ำที่มาจากเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดพัทลุงจึงเป็นต้นสายน้ำที่สำคัญของแม่น้ำตรัง

ต้นกำเนิดแม่น้ำตรังจากสายน้ำเทือกเขาบรรทัดก่อให้เกิดน้ำตกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น น้ำตกเขาช่อง(กะช่อง) น้ำตกปากแจ่ม ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เป็นต้น

ต้นน้ำจากเทือกเขาในจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นคลองต่างๆ เช่น คลองท่าเลา คลองวังหีบ คลองทุ่งโจน และคลองปาง

แม่น้ำตรังมีคลองสาขาที่สำคัญในเขตจังหวัดตรัง ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยวน คลองลำภูรา คลองนางน้อย และคลองสว่าง

แม่น้ำตรังผ่านพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดตรัง ได้แก่ อำเภอรัษฏา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมืองตรัง และไหลออกสู่ทะเลอันดามันที่ปากน้ำในอำเภอกันตัง
Trang,river,Kantang
อุตสาหกรรมประมงริมแม่น้ำ
คลองท่าจีน,ตรัง
แม่น้ำตรังตอนเหนือ หรือคลองท่าจีน

เที่ยวตรัง,กันตัง,แม่น้ำตรัง
ชาวกันตังเรียกแม่น้ำตรังด้านทิศใต้ว่า คลองกันตัง
แผนที่ Google - ขยายแผนที่ดูแม่น้ำตรัง ผ่านแผนที่กูเกิ้ลด้านล่างหมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมกำลัง Update เรากำลังปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำตรัง โปรดกลับมาดูใหม่ ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.