สถานีรัก

กันตัง,ตรัง
สถานีรัก

สถานีรัก หรือสถานีรถไฟสุดทางอันดามัน ถือว่าเป็นสถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของไทย ซึ่งให้บริการขนส่งมวลชนและสินค้ามาเป็นเวลานาน เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ พ.ศ.2456 ซึ่งขบวนรถไฟสายนี้วิ่งไปสุดทางที่ท่าเรือกันตังในอดีต ต่อมาได้ตัดเส้นทางท่าเรือออกไปจนถึงปัจจุบัน การเดินทางของชาวกันตังไปกรุงเทพฯสมัยก่อนนิยมใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง ส่วนสถานีรักนั้นได้ถูกตกแต่งสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นั่งกินอาหาร เครื่องดื่มเย็นๆก่อนขึ้นรถไฟ มีห้องสมุดไว้บริการสำหรับนักอ่านและนักค้นคว้า ปัจจุบันกำลังปรับแต่งสถานที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คาดว่าจะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจทั้งประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว หากไปเที่ยวตรังอย่าลืมแวะถ่ายรูปที่สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรัก
บริเวณร้านเครื่องดื่มและของฝาก
สถานีรัก
ที่พักผู้โดยสารด้านนอก


ตัวอาคารของสถานีเป็นไม้ชั้นเดียว สีเหลืองมัสตาร์ด และแบ่งตัวอาคารออกเป็นสองส่วนเป็นสำนักงานเจ้าหน้าที่การรถไฟและที่พักผู้โดยสาร ซึ่งรูปแบบตัวอาคารนี้เป็นเอกลักษณ์ที่มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันสถานีรถไฟกันตังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร

Old railway of Andaman
สุดทางรถไฟสายอันดามันTrang
สถานีรถไฟกันตัง

เที่ยวตรัง
ป้ายเส้นทางรถไฟ กรุงเทพ-กันตัง

ตารางเดินรถ วันละ 2 ขบวน
ขบวนรถ ร167 ออกจากกรุงเทพ เวลา 18.20 น. ถึงปลายทางสถานีกันตัง 11.05 น.
ขบวนรถ ร168 ออกจากกันตังเวลา 12.40 น. ถึงปลายทางกรุงเทพ เวลา 05.15
ประเภทความสะดวก ชั้น 3


ที่ตั้งและการเดินทาง
ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110(ใกล้ไปรษณีย์กันตัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.