น้ำตกโตนเต๊ะ


ภาพน้ำตกโตนเต๊ะฤดูแล้ง จาก สนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม onep.go.th

หนีร้อนไปน้ำตก แช่ตัว เล่นน้ำ พักผ่อนท่ามกลางป่าเขาและสายน้ำที่น้ำตกโตนเต๊ะ คลองไม้ดำ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

น้ำตกโตนเต๊ะเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของคนตรังและจังหวัดใกล้เคียง เป็นที่เล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรืน น้ำตกในจังหวัดตรัง เที่ยวน้ำตกกัน

น้ำตกขนาดใหญ่และสูง 320 เมตร ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดอันสมบูรณ์ที่วางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ เป็นภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนแบ่งระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นสายธารน้ำตกที่มีแอ่งน้ำ โขดหินสำหรับเล่นน้ำตลอดสาย น้ำใสสะอาด มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ป่าไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นสถานที่ปิกนิกสำหรับครัวครัวในวันหยุด

มีลานจอดรถกว้างขวาง ร้านค้าท้องถิ่น มีห้องน้ำ ศาลาพักผ่อนและร่มไม้หลายจุด น้ำตกโตนเต๊ะและเทือกเขาบรรทัดเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีพืชพรรณและสัตว์ป่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นพื้นที่โอโซน อากาศบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด ปกติสามารถไปเที่ยวน้ำตกได้ตลอดปีแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงหน้าแล้ง ระหว่างเดือนตุลาคม-เมษายน เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าช่วงฤดูฝน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

การเดินทางไปน้ำตกโตนเต๊ะ

เส้นทางไปยังน้ำตกโตนเต๊ะมี 3 ทางหลัก
  • ออกจากตัวเมืองตรังไปตามเส้นทางหมายลเลข 4 ถนนเพชรเกษม ขับตรงไปต่อเส้นทางหมายเลข 4264 ไปทางทิศใต้ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหมายเลข 4026 รวมระยะทางประมาณ 51.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 54 นาที
  • จากตัวเมืองตรังไปทางทิศใต้เส้นทางหมายเลข 4015 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหมายเลข 4264 ใช้เวลาประมาณ 58 นาที
  • จากตัวเมืองตรังขับไปตามเส้นทางหมายเลข 404 (ทางไปย่านตาขาว ปะเหลียน และสตูล) ต่อไปเส้นทางหมายเลข 4125 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหมายเลข 4264 เลี้ยวขวาทางหมายเลข 4026 ในตลาดปะเหลียน เข้าสู่บ้านคลองไม้ดำ ระยะทางประมาณ 51.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที

ดูแผนที่ไปน้ำตกโตนเต๊ะ

เที่ยวตรัง เที่ยวน้ำตก น้ำตกโตนเต๊ะ ปะเหลียน จังหวัดตรัง
ข้อสังเกตและควรจดจำ: ไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนก็ตาม คุณต้องสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัว สังเกตน้ำเปลี่ยนสีหรือไม่ ได้ยินเสียงทึงตังหรือไม่ ปริมาณน้ำและกระแสน้ำไหลแรงกว่าปกติหรือไม่ เพราะฝนอาจตกในป่า บนภูเขา แม้ว่าแดดจ้าอยู่ก็ตาม หากพบผิดสังเกตให้รีบขึ้นฝั่งทันทีเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.