เกาะกระดาน Kradan Island

 

Special Thanks for"Koh Kradan Boat" by Mark Fischer is licensed under CC BY-SA 2.0

เกาะกระดาน เป็นจุดดำน้ำลอยตัวชมปะการังและปลาสวยงามและชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดตรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริเวณด้านทิศตะวันออกหรือหน้าเกาะมีชายหาดที่ทอดยาวเหนือใต้ เป็นจุดพักผ่อนอาบแดด เล่นน้ำ และลอยตัวชมความสวยงามของปะการังน้ำตื้นที่จะทำให้เราเพลิดเพลินไปกับสีสรรที่สวยงาม ใกล้กันนั้นมีสำนักงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่คอยให้บริการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดเวลา มีร้านค้าเล็กๆและเต้นท์ให้บริการ

อีกส่วนหนึ่งของเกาะกระดานเป็นพื้นที่ห้องพักและร้านค้าของเอกชน ดูแผนที่ประกอบ

GOOGLE MAP


การเดินทางไปเที่ยวเกาะกระดาน เส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากท่าเรือคือ ท่าเรือปากเมงโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่งโมง 40 นาที และท่าเรือควนตุ้งกู(ที่เดียวกันกับเรือโดยสารไปเกาะมุก) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที 

เกาะกระดานมีชายหาดอยู่ 4 แห่ง ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด น้ำใส จนมองเห็นริ้วทรายใต้พื้นน้ำ สุดชายหาดด้านเหนือมีแนวปะการังทอดยาวออกไปในทะเล บริเวณชายฝั่งเป็นปะการังน้ำตื้น ชายหาดบนเกาะได้แก่

ชายหาดเกาะกระดาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ มีชายหาดขาวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณด้านหน้าของชายหาดนักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำดูปะการัง ซึ่งยาวตลอดแนวชายหาด จากชายหาดสามารถมองเห็นเกาะลิบง เกาะแหวน เกาะมุก และเกาะเชือก ชายหาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่ 3

ชายหาดอ่าวเนียง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่ 3 เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 800 เมตร ด้านหน้าชายหาดนักท่องเที่ยวนิยมดำน้ำดูปะการัง ซึ่งมีตลอดแนวชายหาด จากชายหาดนี้สามารถมองเห็นเกาะลิบงได้

ชายหาดอ่าวไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่ 3 เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 200 เมตร ด้านหน้าของชายหาดไม่มีแนวปะการัง สามารถมองเห็นเกาะเชือก เกาะแหวน เกาะมุก

ชายหาดอ่าวช่องลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ อยู่เหนือที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่ 3 ห่างไปประมาณ 800 เมตร สามารถเดินเท้าขึ้นเนินไปชมดวงอาทิตย์ตก มองเห็นเกาะรอกได้อย่างชัดเจน

การเดินทางและใช้บริการบริษัทนำเที่ยวในท้องถิ่นสามารถค้นหาได้จาก https://ammergroup.com/th/  ☎ 086 310 9878

หรือจองเรือข้ามฟากในการเดินทางเป็นส่วนตัวกับกลุ่มครอบครัวโดยเรียกใช้บริการเรือข้ามฟากของชาวบ้านในท้องถิ่นได้จากบ้านเจ้าไหม บ้านน้ำราบ บ้านฉางหลาง  และบ้านควนตุ้งกูขับเคลื่อนโดย Blogger.