ข้อมูลทั่วไป

Trang,Thailand


คำขวัญจังหวัด
ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี และ คำขวัญด้านการท่องเที่ยว คือ ..
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ตรังเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) ระยะทางจากกรุงเทพฯประมาณ 828 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,088,399.375 ไร่ มีพื้นที่ติดกับจังหวัดต่างๆ เช่น

- ทิศเหนือ ติดกับอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
- ทิศใต้ ติดอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย
- ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงโดยมีเทือกเขาบรรทัดคั่นกลาง
- ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

ตรังมีทั้งหมด 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง(ทับเที่ยง) อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว อำเภอหาดสำราญ และอำเภอปะเหลียน
พื้นที่จังหวัดตรังที่โดดเด่นได้แก่ พื้นที่ริมทะเลและเกาะแก่งต่างๆด้านทิศตะวันตก พื้นที่ภูเขา และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ หรืออาจเรียกได้ว่า ตรังเขา ตรังนา และตรังเล

อากาศและฤดูกาล

บ้อน้ำร้อน

อากาศร้อนชื้นและมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของจังหวัดตรัง เช่นเดียวกับ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ฤดูร้อนที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม (อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ เดือนมกราคม-พฤษภาคม,ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส)ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ (อุณหภูมิตั้งแต่ 30-31 องศาเซลเซียส)  ส่วนช่วงฤดูมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะมีฝนตกมากที่สุดในแต่ละปี  แต่การเดินทางท่องเที่ยวตรังปกติสามารถเที่ยวได้ทุกเดือนตลอดปี เพราะมีที่เที่ยวป่าเขาและแหล่งเรียนรู้อีกหลายที่ซึ่งสามารถให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เช่น ถ้ำเลเขากอบ, น้ำตก, บ่อน้ำร้อน และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น


ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นศรีตรัง หรือ ต้นแคฝอย(Green Ebony,Jacaranda) เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลแก่จังหวัดตรัง พบเห็นได้โดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตรัง ชาวบ้านนิยมปลูกต้นศรีตรังไว้หน้าบ้านหรือริมถนน เพื่อความสวยงามและความร่มรื่น เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งด้วยสีม่วงสดใส ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ต้นศรีตรังเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นแถบอเมริกาใต้ กล่าวกันว่าเจ้าพระยารัษฎานุประดิษฐ์เป็นผู้นำเข้ามาขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่จังหวัดตรัง

Trang,Thailand,Dugong
ประติมากรรมครอบครัวพะยูน บริเวณหาดปากเมง

สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง คือ พะยูน(Du gong) หรือดุหยง

ตรังเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) ระยะทางจากกรุงเทพฯประมาณ 828 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,088,399.375 ไร่ มีพื้นที่ติดกับจังหวัดต่างๆ เช่น

- ทิศเหนือ ติดกับอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
- ทิศใต้ ติดอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย
- ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงโดยมีเทือกเขาบรรทัดคั่นกลาง
- ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

ตรังมีทั้งหมด 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง(ทับเที่ยง) อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว อำเภอหาดสำราญ และอำเภอปะเหลียน
พื้นที่จังหวัดตรังที่โดดเด่นได้แก่ พื้นที่ริมทะเลและเกาะแก่งต่างๆด้านทิศตะวันตก พื้นที่ภูเขา และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ หรืออาจเรียกได้ว่า ตรังเขา ตรังนา และตรังเลการเดินทางจากกรุงเทพฯ

รถยนต์ส่วนตัว
-ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพ-ชุมพร เข้าต่อทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง 828 กิโลเมตร
-หรือไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพ-ชุมพร จากนั้นผ่านเข้าแยก ระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง 1,020 กิโลเมตรทางรถไฟ
-กรุงเทพ-ตรัง เลขขบวนรถ 83 ประเภทรถด่วน ออกจากกรุงเทพ 17.05 น. ถึงตรัง 08.05
-กรุงเทพ-ตรัง เลขขบวนรถ 167 ประเภทรถเร็ว ออกจจากกรุงเทพ 18.30 น. ถึงตรัง 10.31,กันตัง11.20 น.
ค่าโดยสารตั้งแต่ 138-660 บาท(ขึ้นอยู่กับระยะทางและความสะดวกสบาย)

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตรัง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 2884 9584

อากาศยาน (ตรวจสอบตารางบินไป-กลับ ตรัง ผ่านเว็บไซต์สายการบิน)
สายการบินนกแอร์ ดอนเมือง
ไทยแอร์เอเซีย ดอนเมือง
ไทยไลออนแอร์ ดอนเมือง  

ดูต่อ การเดินทางภายในจังหวัดตรัง

รู้จักเมืองตรังโดยสังเขป

สะพานบ้านบาตูปูเต๊ะ อำเภอกันตัง

ตรังมีความหมายว่า รุ่งอรุณหรือแจ้ง สว่าง ("เตอรัง"คำมลายู) และแปลวา ลูกคลื่น ส่วนความหมายอีกนัยหนึ่งแปลว่า ตรงก็ได้ อำเภอกันตังก็มาจากคำมลายู แปลว่า "ตาช่าง" หรือ มาตราตวง 4 ลิตร เท่ากับ 1 กันตัง (เช่น A Gantang has sub measurements of 4 Churpak) ส่วนอีกความหมายหนึ่งพ้องกับชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คำกล่าวของคนโบราณที่สอนลูกหลานให้มีความสุจริตและเอื่อเฟิ้อเผื่อแผ่ที่ผู้เขียนเคยได้ยิน เช่น อาหารไม่ถึงกันตัง เลี้ยงคนได้ทั้งเมือง เป็นคำสอนที่มีนัยสำคัญของคนตรังฝั่งอันดามันสมัยโบราณ


Trang
ท่าเรือกันตังในปัจจุบัน

ตรังในอดีตเคยเป็นหัวเมืองทางใต้ที่ขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช แต่เป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ และเป็นเมืองแรกที่มีการนำพันธุ์ต้นยางพาราจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อพ.ศ.2442 ต้นยางพาราจึงถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 


กันตัง,ตรัง
ภาพปัจจุบัน ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง
ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดตรังและภาคใต้มายาวนาน เนื่องจากพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่ของภาคใต้มักเป็นสวนยางพารา วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่จึงค่อนข้างเรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง แม้ว่าราคายางที่ผันผวนในตลาดจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่ความนิยมในการทำสวนยางพาราของคนตรังในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ต่อไป 


อาชีพกรีดยาง
สวนยางพารา อาชีพหลักของคนใต้
ปัจจุบันนิยมขายน้ำยางดิบ ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
ยางพารา
แผ่นยางพารา
จังหวัดตรังในสมัยก่อนตั้งควนธานี และอำเภอเมืองตรังนั้น อำเภอกันตังคือเมืองตรังในขณะนั้น
ตรังมีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำตรังซึ่งมีต้นน้ำมาจากเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียนซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาบรรทัด

Trang river
แม่น้ำตรัง
ตรังเป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกยาวประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ในทะเลอันดามันกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะในการเดินทางท่องเที่ยวทะเลและหมู่เกาะต่างๆ คือ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

Trang,islands

10 อำเภอของจังหวัดตรัง จะมีภูมิประเทศและจุดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกันไป เช่น ชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะต่างๆ เทือกเขา ถ้ำ ป่าไม้ น้ำตก ชุมชนริมแม่น้ำ ส่วนในตัวเมืองก็มีสถานที่สำคัญมากมายเช่นกัน กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงค่อนข้างหลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ได้อย่างสะดวกทั้งทางบกและทางทะเล

เมื่อมาเที่ยวตรัง นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางต่อไปยังเกาะในสตูล มาเลย์ กระบี่ และภูเก็ต อย่างไรก็ตามตรังไม่ได้เป็นแค่ทางผ่าน แต่ตรังมีเอกลักษณ์ของมันเองเช่น ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่คาบเกี่ยวกับแหลมมลายูกับสยามในอดีต ผู้คนมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับ ภูเขา ท้องนา และ ทะเล จึงเรียกกันว่า "ตรังเขา ตรังนา ตรังเล"


หนังตะลุงเมืองตรัง
หนังตะลุงที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดตรังในอดีตได้แก่ หนังอาจารย์ณรงค์ และหนังอาจารย์สุทิพย์
*ศิลปการแสดงมโนราห์ที่มีชื่อเสียงในอดีตส่วนใหญ่ในตรังมาจาก อำเภอนาโยง เช่น มโนราห์คลื้นน้อยดาวรุ่ง เมื่อ 30 ปีที่แล้วชาวบ้านจะรู้จัก ศิลปินตลกไข่ห้อยเป็นอย่างดี และในปัจจุบันศิลปินตลกอย่างยาวนาโยงก็เป็นที่รู้จักกันไม่น้อย

*ลักษณะนิสัยประจำถิ่นของคนตรังจึงเต็มไปด้วยสีสรร ความสนุกเฮฮา(สำนวน) ชอบเข้าสังคม การมีน้ำใจ มีอัธยาศัยไมตรีกับคนต่างถิ่น เปิดใจ และมักตรงไปตรงมา

ไปตรัง
ประติมากรรมปูชายเลน จ.ตรัง 4 แยกควนปริง อำเภอเมืองตรัง
ข้อมูลประชาการจังหวัดตรัง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำแนกรายอำเภอ

  • อำเภอเมืองตรัง   156,288 คน
  • อำเภอห้วยยอด   94,633 คน
  • อำเภอปะเหลียน   67,258 คน
  • อำเภอย่านตาขาว 64,371 คน
  • อำเภอวังวิเศษ   43,547 คน
  • อำเภอกันตัง   86,720 คน
  • อำเภอสิเกา    38,210 คน
  • อำเภอรัษฎา   29,266 คน
  • อำเภอนาโยง 44,543 คน
  • อำเภอหาดสำราญ   16,883 คน
รวมประชากรจังหวัดตรัง 641,719 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.