Terms&Privacy

ใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อทำความรู้จัก

ภาพรวมของเว็บไซต์หรือบล็อกตรังวิว https://www.trangview.com
trangview.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นด้วย platform ของ blogger ซึ่งเป็นบริการฟรีจาก Google และผู้สร้างเว็บนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแนะนำจังหวัดตรังในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การเดินทาง ประวัติศาสตร์ และแหล่งซื้อขายสินค้าและบริการในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวจังหวัดตรัง ขอบเขตและปริมาณของเนื้อหามีข้อจำกัดเล็กน้อยในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล อีกทั้งทรัพยากรบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมยังคงมีน้อย เรามีความตั้งใจที่จะสร้างบล็อกแห่งนี้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อชาวตรังและนักเดินทางทั่วไป ดังนั้น ข้อมูลอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตรัง หากคุณมีความสนใจ เรายินดีนำมาเผยแพร่ต่อในเว็บแห่งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สำหรับสมาชิก

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของบล็อก เมื่อท่านกรอกรายละเอียดและคลิกยืนยันสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล email ตอบกลับจาก Admin-Blog ผู้ดูแลเว็บนี้จะทำการรวบรวมและกลั่นกรองเนื้อหาจากสมาชิกก่อนตีพิมพ์หรือก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง

ผู้ที่เป็นสมาชิกจะมีสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่บุคคลที่ Admin เปิดระบบลงชื่อเข้าใช้ให้สามารถเข้ามาสร้างเนื้อหาได้เองใน Blogger โดยได้รับสิทธิเป็นผู้เผยแพร่เช่นเดียวกับผู้ดูแลเว็บ สมาชิกกลุ่มที่สอง ได้แก่บุคคลที่ส่งข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งภาพและวิดีโอ upload ขึ้นมาทางแบบฟอร์มหน้าเว็บโดยตรง โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ใน Blogger แต่เราจะตรวจสอบการใช้คำ และข้อมูลต่างๆที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น และหากสมาชิกฝ่าฝืนนโยบายของเว็บ เราจำเป็นต้องลบออกเพื่อความเหมาะสม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิกและกฎระเบียบของ www.trangview.com 

1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นสิทธิพื้นฐานของสมาชิกทุกท่าน เป็นความลับระหว่างผู้ดูแลเว็บและสมาชิก แต่หากเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าและบริการ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เป็นสิ่งจำเป็น

2. สมาชิกจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน ไม่กล่าวให้ร้ายสมาชิกท่านอื่น ไม่เรียกรับประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง และที่สำคัญต้องไม่นำเนื้อหาที่อ่อนไหวต่อสังคมขึ้นสู่การเผยแพร่โดยเด็ดขาด ตัวอย่างเนื้อหาที่เราห้ามเผยแพร่ เช่น ภาพลามก-อนาจาร,อคติทางเผ่าพันธุ์, เชื้อชาติ, ศาสนา, หรือลัทธิความนิยมทางการเมือง,ความรุนแรง,เพลงหรือคลิปที่ละเมิดลิขสิทธ์ สินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น

3. ขอบเขตเนื้อหาที่เราอนุญาตให้สมาชิกนำเผยแพร่ได้

    3.1 การเดินทาง การท่องเที่ยว แนะนำร้านอาหาร และแนะนำที่พักในพื้นที่จังหวัดตรัง
    3.2 รีวิวหรือการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาในข้อที่ 3.1
    3.3 ความรู้ ประสบการณ์ ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ในจังหวัดตรัง
    3.4 แนะนำสินค้า ตลาด และบริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียง
    3.5 เนื้อหาสาระอื่นๆที่ไม่ผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

4. การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ

    4.1 ข้อมูลสินค้าและบริการมีคุณภาพและปริมาณถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ปลอมแปลง หรือแอบอ้างสรรพคุณเกินความจริง และไม่แอบอ้างแบรนด์สินค้า เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

    4.2 การติดต่อสอบถามและข้อตกลงในการซื้อขาย เป็นสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเว็บ trangview ไม่มีส่วนได้เสียใดๆและ trangview ไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงใดๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพราะ trangview ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ชมเข้าถึงสินค้าและบริการที่เผยแพร่ผ่านเว็บเท่านั้น
   
    4.3 สินค้าและบริการหรือประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆในท้องถิ่นจังหวัดตรังที่ถูกเผยแพร่แล้ว สมาชิกสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

    4.4 หากสมาชิกท่านใดไม่ปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและขอบเขตเนื้อหาที่กล่าวมาในข้อ 1.- 4. หรือ บางข้อ ถือว่าสมาชิกยินยอมให้ผู้ดูแลเว็บลบออกจากการเป็นสมาชิกในทันทีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

หมายเหตุ *หากพบเห็นการละเมิดกรุณาแจ้งมาที่ iqwanbao@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.